HT28Kartový systém HT28 Smart
Elektronická duální čtecí jednotka

Elektronické vlastnosti
 • Víceúčelová čtecí technologie, která umožňuje čtení karet s magnetickým pruhem ISO/ABA, paměťových čipových karet, chytrých (smart) karet s mikroprocesorem nebo jakékoliv jejich kombinace
 • Audit: zaznamenává posledních 500 otevření zámku včetně data, času a uživatele karty
 • Stabilní vnitřní paměť
 • Možnost sestavení uzamykacího plánu
 • Přesnost při čtení magnetické karty zajištěna díky dvojí kontrole, poprvé čte při vkládání karty a následně při jejím vytahování
 • Funkce Office (volný průchod)
 • Indikace statusu zámku pomocí zelené a červené LED diody, včetně varování slabých baterií
 • Pro pocit vyšší bezpečnosti a soukromí je možno, uvnitř místnosti, otočným knoflíkem ovládat západku zámku (funkce „Nerušit“)
 • Možnost definování pracovních směn

Mechanické vlastnosti a design
 • Off-line instalace (bez kabeláže)
 • Bez viditelných spojovacích prvků
 • Odolnost proti korozi
 • Provozní teplota: -40°C až +65°C
 • Napájení: 4 alkalické baterie typu AA (součástí), s přibližně čtyřletou životností při běžném užívání
 • Volba povrchových úprav: satinovaná mosaz, staromosaz, leštěná mosaz, satinovaný chroma a leštěný chrom
 • Výběr klik: Barcelona, Toledo, Granada, Jerez a Sevilla
 • Rozměry (V x Š x H): 283 x 78 x 50 mm

 • Certifikace
 • EC Osvědčení o shodě dle EN 14846*
 • Evropský protipožární certifikát EN 1634-1
 • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
 • UL10C (3h)
 • Certifikát DIN 18273
 • BHMA 156.25 & BHMA 156.13

Plná interoperabilita
Zámkové systémy technologie Smart podporují širokou škálu čipových karet současně

Víceúčelová technologie
Elektronické zámkové systémy Onity Smart umí současně číst magnetické, čipové paměťové karty i inteligentní mikroprocesorové karty

Automatický reset zámku po vstupu
Je ochranou pro Vaše hosty i Vás samotných v případě odpovědnosti za vzniklé škody na majetku.

Funkce inteligentních (smart) karet
a) Výpis záznamů
 • Čip zaznamená každou operaci (vstup do pokoje, atd.)
 • Možnost sledování pohybu zaměstnanců
b) Zpráva o vybitých bateriích
 • Audit zámků poskytuje personálu informaci o stavu baterií a jejich funkci

* Pouze se zadlabacími zámky EURO 5470H a 5480H